anunci patrocinat

La Generalitat posarà en marxa a partir del gener una prova pilot per ajudar a repoblar les zones rurals de Catalunya amb ajudes per a la rehabilitació d’habitatges en desús. Per a aquesta primera fase, s’escolliran vint municipis de tot el territori i a partir de l’estiu hi podran optar fins a 372 localitats.

Els requisits per optar a aquestes ajudes són que els municipis acreditin una demanda d’habitatge, ja sigui d’habitants del poble o de fora que s’hi vulguin traslladar, i que hi hagi construccions per rehabilitar. També serà indispensable que el seu ús estigui destinat a primera residència i que aquests municipis tinguin menys de 500 habitants o menys de 3.000 amb deu o més nuclis de població.

Pel Programa de promoció de l’habitatge en el món rural sinvertiran 2 milions d’euros i l’objectiu és repoblar algunes de les zones més rurals de la comunitat. Així, Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha iniciat el tràmit per seleccionar els vint municipis de les vuit vegueries de Catalunya on s’implantaran les proves pilot d’aquest programa. La iniciativa vol incentivar l’execució d’obres de rehabilitació i de millora al parc desocupat de pobles del món rural per instal·lar-se com primera residència.

Aquesta mesura té com a objectiu facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús, i contribuir a evitar la pèrdua de població en el món rural, a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques , sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge.

El procediment de selecció dels vint municipis de la prova pilot es realitza mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a través de la valoració de les sol·licituds. El termini de presentació de les sol·licituds, que s’inicia a partir d’aquest divendres, finalitza l’1 de febrer de 2021.

Els municipis seleccionats tenen dret a l’obtenció d’una subvenció directa, que s’instrumenta mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el municipi seleccionat per a la prova pilot.