anunci patrocinat

El volum d’inversió directa realitzada en actius d’oficines, retail, logístic, hotels, residencial en lloguer i alternatius entre els mesos de juliol i setembre s’ha situat en 2.063.000 d’euros, segons l’últim informe de BNP Paribas Real Estate. Aquesta xifra suposa un increment del 114% respecte al segon trimestre del l’any 2020, període en el va estar vigent l’estat d’alarma a Espanya, i una baixada del 40% respecte a el mateix període del al 2019. En el que portem d’any, el volum d’inversió arriba als 6.373.000 d’euros, fet que suposa un descens anual del 28%.

Si excloem el volum registrat en el mercat residencial de lloguer, el volum descendeix fins als 5.412.000 d’euros en Commercial Real Estate (CRE) fins a l’1 d’octubre, fet que suposa un descens anual del 26%. Malgrat aquest diferent escenari en què ens trobem, els fons d’inversió mantenen el seu elevat interès per Espanya i disposen d’un capital molt elevat per invertir a curt i mig termini, davant de nivells mínims històrics de la renda fixa i la inestabilitat que presenta la borsa. La tipologia d’actiu més demandada pels inversors durant els mesos d’estiu ha estat el sector de retail, les plataformes logístiques i els edificis d’oficines. Entre els tres representen el 78% de la inversió registrada en el període analitzat.

Retail

El volum d’inversió registrat en el sector del retail en el tercer trimestre del l’any se situa en 593 milions d’euros, situant l’agregat anual d’inversió en aquest segment en 1.346 milions d’euros, segons l’últim informe de BNP Paribas Real Estate. Fins l’1 d’octubre la inversió en retail s’ha incrementat un 13% respecte a 2019.

Dins el sector retail, la tipologia d’actiu més demandada en l’últim trimestre han estat les superfícies d’alimentació, centralitzant el 44% de la inversió. En segon lloc, es posicionen els parcs i mitjanes comercials, aglutinant el 26% del volum registrat.

Oficines

Al mercat d’oficines, la inversió del tercer trimestre ha arribat 540 milions d’euros, un 123% més que el volum acumulat entre abril i juny d’aquest any, però un 37% inferior que el tercer trimestre del 2019. La xifra acumulada es alça fins als 2.010 milions d’euros fins a l’1 d’octubre, el que representa un ajust del 44% respecte a màxims registres de l’any 2019.

El mercat logístic continua en el punt de mira dels inversors. Factors com el creixement exponencial de el comerç electrònic, la senzillesa en la gestió immobiliària dels actius logístics, que sigui un producte estàndard geogràficament replicable amb uns costos de construcció competitius i les rendibilitats atractives que ofereix, estan convertint a el sector de la logística en un asset class molt cobejat pels inversors. Durant els últims tres mesos s’han tancat diferents operacions d’inversió per un volum total de 460 milions d’euros. En el que portem d’any, la xifra d’inversió se situa en 900 milions d’euros.

Residencial

El mercat residencial s’ha mostrat menys dinàmic del que és habitual els últims trimestres, aconseguint 206 milions d’euros de volum invertit en el tercer trimestre, un 20% menys que entre abril i juny d’aquest any. El Build to Rent continua sent un dels formats més utilitzats pels fons.

El sector d’hotels, ha captat una inversió de 208 milions d’euros entre juliol i setembre, un 279% més que el trimestre anterior.