anunci patrocinat

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment en una sessió extraordinària de la Comissió d’Urbanisme la tramitació de la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que defineix el full de ruta per al districte tecnològic de 22@.

Un pla que, segons l’Ajuntament barceloní, preveu més habitatge, nous eixos verds, la dinamització d’un milió de metres quadrats amb activitats econòmiques i la protecció del patrimoni urbanístic, amb l’objectiu d’”equilibrar els usos en aquest àmbit perquè sigui més inclusiu, productiu i sostenible “.

La normativa urbanística aprovada l’any 2000 preveia 3 milions de metres quadrats per a empreses i activitat econòmica, i ara “s’agilitaran els tràmits” per activar el milió de metres quadrats que queda per desenvolupar, i que preveu generar uns 60.000 llocs de treball.

Al 22@ li queda per desenvolupar un 37,2% de la seva superfície i, per facilitar la seva transformació, la Modificació del Pla General Metropolità agilitzarà la gestió de les llicències i els plans derivats per reduir fins a dos anys els terminis de tramitació.

Més habitatges

Però el canvi més rellevant és potser l’increment d’habitatges en aquest àmbit, que passa de les 9.300 projectades inicialment a les 15.800 unitats que contempla aquest nou projecte. A més, 10.100 d’aquests habitatges seran protegits, la qual cosa suposa pràcticament doblar les 5.200 previstes en l’any 2000.

A més, una de cada tres carrers horitzontals i verticals passaran a ser una xarxa d’eixos verds, on el 70% dels espais es destinaran al vianant i la vegetació, en lloc del 40% actual, i es treballarà per aconseguir un 80% d’ombra a l’estiu i per la gestió sostenible l’aigua.

A més, per desplegar el pla es posarà en marxa l’Oficina 22@, que s’ha presentat com un espai coordinat entre les àrees de Promoció Econòmica i Urbanisme de l’Ajuntament, per centralitzar tota la informació sobre el 22@.