anunci patrocinat

El govern va fer públic ahir el “Pla per a la transició cap a una nova normalitat”, que conté les diferents fases de transició fins arribar a l’aixecament de les limitacions imposades per l’estat d’alarma i, malgrat no hi ha referència concreta per al sector de serveis immobiliaris prestats per agències, el departament jurídic d’APIs ha volgut aclarir què és el que pot entendre’s del document presentat.

El Pla deTransició cap a una nova normalitat contempla la desescalada del confinament i la reactivació econòmica amb un ritme diferent en cada província, en funció de la situació sanitària. Així, s’assenyala que l’obertura de locals i establiments comercials amb cita prèvia i atenció individualitzada serà el 4 de maig i de manera generalitzada, l’11 de maig.

Tant els APIs catalans com des del Col·legi Oficial i l’Associació d’Agències i Agents Immobiliaris de Madrid (COAPIMADRID-AIM) consideren que les agències immobiliàries estan incloses en la Fase 0 de preparació de la desescalada del pla aprovat pel govern. Aquesta Fase 0 preveu l’obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual dels clients, de manera que la data en què les agències immobiliàries podran obrir a el públic seus locals o oficines serà el proper 4 de maig.

Atès que no hi ha menció a la activitat immobiliària, l’única opció és considerar-la inclosa dins el grup d’activitats pròpies del petit comerç com a grup afí, per a les quals proposa una sèrie de recomanacions que, tot i ser confuses, es concretarien en les tres següents fases, en les quals serà imprescindible el manteniment de les mesures de seguretat bàsiques:

A PARTIR DEL 4 DE MAIG I FINS AL 10 DE MAIG

S’autoritza l’obertura de locals i establiments al públic, si bé l’atenció als clients haurà de concretar-se mitjançant cita prèvia i de forma individualitzada.

A PARTIR DE L’11 DE MAIG I FINS AL 10 DE JUNY

S’autoritza l’obertura del petit comerç sota condicions estrictes de seguretat, havent d’evitar les concentracions o aglomeracions de persones. No obstant això, davant la manca de prohibició expressa, s’entén la possibilitat de realitzar visites a immobles en formar part de l’activitat econòmica del petit comerç, però única i exclusivament en l’àmbit provincial, ja que no es permeten els desplaçaments fora de la província on es desenvolupi l’activitat.

Tanmateix, i com de moment en aquesta fase seguirà restringida la lliure circulació de persones, seria aconsellable justificar documentalment el trasllat, la visita i la reunió amb terceres persones per tal d’evitar possibles sancions.

A PARTIR DE L’11 DE JUNY

S’entén que s’arriba a la mobilitat de forma generalitzada per tot el territori nacional per a qualsevol activitat professional.