anunci patrocinat

La Federació d’Associacions d’Empresaris Immobiliaris (FADEI) remet al govern un document on es recullen diferents mesures per ajudar a aquest sector a superar la crisi del coronavirus. La patronal immobiliària considera que el negoci ha quedat desprotegit i alerta de la necessitat de posar en marxa algunes ajudes per garantir la supervivència de les empreses.

Aquests són els principals punts que recull la seva carta oberta a l’Executiu:

1. Declarar l’activitat immobiliària com essencial. Segons FADEI, aquesta petició és en benefici de tots aquells consumidors que necessiten solucions habitacionals urgents ja sigui de lloguer o compra o aquells altres que es veuen obligats a vendre els seus immobles per generar liquiditat. L’activitat immobiliària ha de declarar-se essencial i reactivar a partir del 4 de maig, no només amb la reobertura de locals i oficines, sinó amb la possibilitat de fer visites als immobles, poder fer reportatges i valoracions i estar acompanyats d’interessats en llogar o comprar , tot això amb les mesures de protecció sanitària adequades.

2.Baixar un 50% de l’Impost de transmissió patrimonial (ITP). Seria un incentiu per a les compravendes, que en aquest escenari de desconfiança creat per la pandèmia i la conseqüent situació econòmica de país ajudaria a la reactivació del mercat immobiliari.

3.Una exempció del pagament de les rendes a càrrec de fons públics per pal·liar el perjudici sofert pels arrendataris, sense que aquest perjudici recaigui al seu torn en l’arrendador. La federació sosté que “cal combatre la greu pèrdua econòmica que estan patint les agències immobiliàries al veure’s en l’obligació de satisfer el preu dels lloguers, sense poder fer ús dels locals i oficines”. I afegeix que aquesta situació “està fomentant la morositat sobrevinguda i involuntària i, per tant, la futura conflictivitat judicial, tot això fruit de la força major de la pandèmia. En aquestes condicions serà molt difícil que puguin sobreviure “.

4.Flexibilitzar els ERTO presentats per força major per al sector. La seva proposta és que es mantingui la seva vigència s’estengui almenys tres mesos més enllà del període de durada de l’estat d’alarma, perquè l’efecte econòmic de la crisi sigui menor per a les agències i puguin abordar la recuperació de forma menys traumàtica.

5.Suspendre les cotitzacions a la Seguretat Social i les quotes d’autònom, durant l’estat d’alarma.

6.Ajornament de les obligacions tributàries, convertint-les en semestrals per a aquest any 2020.

7.Posar en marxa subvencions per a la implantació d’eines i material tecnològic per a l’adaptació al teletreball dels empleats.

8.Regular el sector, amb l’actualització del Pla Estatal d’Habitatge, el que qualifica com “una necessitat per protegir els consumidors en la major inversió que possiblement hagin de fer en les seves vides”.

Amb aquestes mesures, la patronal assegura que “busca solucions que ajudin a pal·liar transitòriament la situació d’un col·lectiu profundament malmès fins que comenci a reactivar-se la situació econòmica”.