anunci patrocinat

Un agent immobiliari és aquella persona que s’encarrega d’executar la compraventa o el lloguer de propietats, edificis i terrenys. Així doncs podem dir que és una persona física que es dedica a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries relacionades amb la compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents.

Però per arribar a ser un bon agent immobiliari cal que aquesta persona domini certs camps per poder desenvolupar amb èxit la seva feina.

Primerament un agent immobiliari ha de tenir coneixements amplis sobre el sector immobiliari i ha de conèixer com es realitza tot el treball de difusió comercial en xarxes socials , portals immobiliaris, que tenen a veure amb la gestió dels habitatges, immobles i desenvolupaments immobiliaris. A més, ha de saber el treball de gestió que realitzen tots els implicats. Però també és important que tingui ganes de formar-se constantment per perfeccionar les seves habilitats i actualitzar els seus coneixements. Això li permetrà estar informat sobre les últimes tendències.

Un bon agent ha de ser capaç de valorar un habitatge o immoble sense haver de fer un gran estudi per poder saber el preu aproximat d’una propietat. També ha de tenir clar tot el procés de taxació de l’habitatge o immoble i entendre de legalitat ja que una operació immobiliària comporta una gran responsabilitat amb  molta paperassa. Però una de les qüestions més implorants de l’assessor és que ha de saber brindar una solució immobiliària enfront de les inquietuds dels seus clients.

Un altre punt a tenir molt en compte és que és important saber vendre. Fins i tot si no es compta amb el millor producte del mercat, cal tenir els recursos fonamentals per presentar-lo als clients. I és aquí on entren en joc les habilitats socials, ja que gran part de la feina consisteix en estar en contacte amb clients. Cal que un agent immobiliari sigui capaç de comunicar-se de manera eficient. A més, la seva capacitat de comunicació i negociació ha d’anar acompanyada d’una actitud positiva i pacient. Ha de saber que el client és el més important és per això que l’escolta activa i l’observació són també factors claus. És fonamental que sàpiga adaptar-se a les necessitats dels seus clients i saber què els motives.

Els agents immobiliaris cal que siguin honestos, transparents, honrats i rigorosos, d’aquesta manera obtindran bona reputació i augmentarà la confiança dels clients. Si a més a més, duen a terme el treball de forma estructurada amb una agenda ben organitzada desprendran una professionalitat que perceben els clients i això és molt important a l’hora d’establir una bona comunicació entre agent i comprador.

A Gabinet immobiliari- API Justi Ortiz , empresa constituïda l’any 2002 , compten amb experts que t’assessoraran i posaran al teu abast el seu coneixement sobre el món immobiliari. Si necessites vendre, comprar, llogar , gestionar el teu patrimoni o el teu immoble no dubtis en contactar amb ells.