anunci patrocinat

L’informe Mercat residencial a Espanya 2020 de Servihabitat recull un increment de la rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya fins al 6,8% el 2020, enfront del 5,7% de 2019. “La ràtio de rendibilitat té una tendència a l’alça que ha tingut efecte sobre les localitats en què s’ha produït un manteniment del preu de lloguer a nivells similars, però amb una baixada del preu dels habitatges “, assenyala l’informe del servicer de Lone Star i CaixaBank.

La tendència recollida per Servihabitat es va produir amb dades fins al setembre passat, en la primera fase de la crisi sanitària, quan els preus de venda van corregir davant el nou escenari i, en canvi, els de el lloguer es van mantenir estables. El resultat és l’esmentat salt cap endavant de la rendibilitat. Al mercat de compravenda, Servihabitat recull una alça de l’1,9% de el metre quadrat el 2020 i estima un estancament per a aquest exercici.

El curiós d’aquest procés, però, és que s’ha produït en un moment en què l’oferta de lloguer ha crescut molt i, més concretament, un 52,7% al llarg de 2020. Així, al setembre de 2019 el parc d’habitatges disponibles per a lloguer a Espanya era de 87.700 unitats, una xifra que s’ha disparat fins a les 134.000 residències a data de el passat setembre.

“Un dels principals motius d’aquest increment el podem trobar en el transvasament de propietats turístiques i de lloguer a curt termini a aquest mercat residencial, així com en el canvi de venda a lloguer a propietaris que no aconsegueixen assolir les seves expectatives de preu”, assenyala Servihabitat en el seu informe.

La mateixa firma reconeix que “aquesta tendència alcista no era l’esperada” i apunta que actualment el volum d’habitatge de lloguer ha passat de representar alguna cosa més del 10% del volum de residències que es troben en venda a el 16,4% al setembre de 2020.Per elaborar l’estudi Servihabitat utilitza dades d’institucions oficials, però també propis.

Servihabitat està controlat pel fons nord-americà Lone Star (80%) i CaixaBank (20%). Compta amb una cartera de gairebé 30.000 milions d’euros en actius immobiliaris i financers, i sòl per a 33.000 habitatges. La seva plantilla està formada per gairebé 800 treballadors i col·labora amb una xarxa de més de dos mil agents de la propietat immobiliària per tot el mercat espanyol. “El 47% de la xarxa d’agents col·laboradors de Servihabitat considera que el major volum d’oferta provocarà que els preus s’estabilitzin i que en el pròxim any no es experimentin variacions tan elevades com les que es venien donat”, conclou l’informe.