anunci patrocinat

La pandèmia i el confinament a causa del Covid-19 han fet que els espanyols canviïn les seves preferències en l’àmbit immobiliari. Fins a tal punt que el 65% d’aquests volen canviar de casa, segons l’estudi del “Sector Immobiliari i Covid a Espanya”, elaborat per la immobiliària Century21. No obstant això, la realitat és una altra: a un 30% li agradaria canviar d’habitatge però no té disponibilitat econòmica, de manera que el preu segueix sent un punt crític. Una altra dada a destacar és que a un 10% el frena la paperassa i la mudança.

TeletreballD’altra banda, l’estudi indica que un 15% ja tenia pensat canviar d’habitatge abans del confinament i un altre 10% no ho tenia previst, però després del confinament sí s’ho planteja. Segons l’estudi, nou de cada deu entrevistats han trobat a faltar alguna cosa a casa durant el confinament, principalment que fos un habitatge unifamiliar amb jardí (43%) i tenir terrassa (32%). Tenir un lloc especial per poder teletreballar (24%) o un espai on els nens poguessin jugar (20%) han estat altres de les necessitats no cobertes a la llar durant el confinament. En definitiva, el major ús de l’habitatge ha posat de manifest la necessitat de més espai on cada membre de la família pogués tenir el seu propi ambient.

El teletreball també ha provocat un canvi en la predisposició dels espanyols a canviar de zona per assolir aquestes expectatives de la casa desitjada. Així, el 37% estaria disposat a canviar de zona, davant el 16% que no li importava canviar abans de la pandèmia. Pel que fa a si prefereixen un habitatge de lloguer o en propietat, l’estudi de Century21 constata que més de nou de cada deu prefereixen un habitatge en propietat, principalment perquè el perceben com una inversió de futur (56%). L’opció del lloguer se segueix veient com transitòria, només la prefereix el 8% de la població, principalment perquè no poden invertir en la compra (40%) o perquè els permet tenir més mobilitat (29%).