anunci patrocinat

Els compradors internacionals d’habitatge en els països de sud d’Europa busquen més espai a l’aire lliure, connectivitat i eficiència, segons constata l’informe ‘What Buyers want’, elaborat per Savills Aguirre Newman sobre una base de clients que busquen actualment comprar a Espanya, França, Itàlia i Portugal.

Entre les conclusions extretes de l’estudi, realitzat entre febrer i març de 2021, la proximitat a serveis, l’accés a Internet d’alta velocitat i unes bones vistes encapçalen la llista de desitjos per a les persones que tenen intenció d’adquirir un habitatge en algun d’aquests països. Així, a Espanya, les bones vistes (94%), la proximitat a serveis (90%) i l’accés a internet d’alta velocitat (87%) són els factors més importants. El segueixen proximitat a la platja (77%), espais a l’aire lliure (71%), eficiència energètica (70%) i proximitat a l’aeroport (65%).

El 58% dels enquestats a la recerca de primer habitatge en aquests països prioritza la recerca en entorns rurals, mentre que, per als compradors de segon habitatge, aquesta xifra puja al 80%. Entre els majors de 60 anys, l’entorn rural és del 73% com a favorit davant d’un 37% per als de menors de 40 anys. Per a aquells que compren en un entorn urbà, es prioritza que disposi de balcons, terrasses o patis, mentre que aquells que compren en un entorn rural opten per escollir jardins més grans.

sostenibilitat

L’informe també indica que, en termes generals, els compradors internacionals cada vegada tenen més en compte l’impacte mediambiental a l’hora d’adquirir una casa, una cosa que a més pot contribuir a minimitzar les seves despeses corrents. Savills Aguirre Newman destaca que gairebé el 70% dels participants en l’estudi afirma que l’eficiència energètica és una característica important de l’immoble, mentre que la meitat valora ja que la construcció compti amb materials sostenibles.

Entre els que busquen una casa de nova construcció, aquests factors adquireixen encara més importància: el 87% considera important l’eficiència energètica, mentre que gairebé tres quartes parts (74%) recalquen la importància dels materials sostenibles.

segon habitatge

La compra d’una segona residència o habitatge de vacances segueix sent la principal motivació dels compradors de residencial luxe, amb el 37% dels enquestats indicant aquest motiu com el principal. A més, l’informe assenyala que, com a resultat de la pandèmia, els compradors esperen passar entre 9 i 12 setmanes a l’any en la seva segona residència.

L’increment del teletreball permet als propietaris passar més temps en els seus segons habitatges i això suposa un impuls per al sector. Segons Savills, que ha analitzat la importància de la durada del trajecte a les segones residències, és previsible que els compradors estiguin disposats a trajectes mica més llargs, la qual cosa incrementaria la varietat de destins per a compra de segona habitatge.

Més d’una quarta part (27%) dels enquestats afirma que l’augment del teletreball ha influït d’alguna manera en la seva decisió de comprar una casa en algun d’aquests països. És ressenyable que un 74% espera treballar des de casa a l’almenys un dia a la setmana després de la COVID-19, davant de tan sol la meitat abans de la pandèmia.

D’acord amb l’estudi, els britànics segueixen sent la nacionalitat dominant com a compradors de segona residència a Espanya, amb el 57% dels enquestats d’aquesta nacionalitat. Per la seva banda, Espanya atrau major varietat de nacionalitats: alemanys (11%), belgues (7%), nord-americans (4%) i holandesos (4%).