anunci patrocinat

L’arribada de la crisi sanitària a Espanya ha portat canvis en tots els sectors de mercat, entre ells, l’immobiliari. La incertesa sobre la magnitud de l’efecte que això pugui tenir sobre l’economia ha impactat en el ritme de l’activitat del sector en què s’ha adoptat una posició generalitzada de “wait and see”, influint també en la inversió estrangera en l’habitatge en Espanya.

En el segon semestre del 2019, els estrangers van tenir gran pes en el mercat immobiliari, protagonitzant el 18,7% del total de les transaccions de compravenda d’habitatge lliure que es van registrar a Espanya, un 0,5% més que en el mateix període de l’any anterior, segons ho indiquen les dades de el Consell General de Notariat.

Per la seva banda, l’any 2020 també augurava un bon panorama. Les últimes dades ofertes pels registradors estableixen que durant el primer trimestre del 2020 els estrangers van realitzar més de 14.850 compres d’habitatge, la qual cosa reflecteix un lleuger descens en comparació amb les més de 16.000 compres que van registrar en el mateix període de l’any anterior. En termes percentuals, durant els primers tres mesos de 2019, els estrangers van protagonitzar el 12,20% del total de compres d’habitatge, dada que en el mateix període de l’any 2020 va descendir al 12%, un canvi mínim.

De cara a pensar en com serà el comportament d’aquest públic inversor estranger, els experts d’Institut de Valoracions s’han analitzat alguns factors que podrien influir en l’interès dels estrangers a l’habitatge a Espanya.

L’Institut de Valoracions ha analitzat els elements que condicionaran la compravenda d’habitatge a Espanya per part d’estrangers, un dels col·lectius que més operacions immobiliàries tanquen a casa nostra.

Preu. Actualment a Espanya el desemborsament necessari per a l’adquisició d’un habitatge és menor que en altres països europeus.

Atractiu. Espanya és una destinació de gran interès per als europeus gràcies a les seves bones condicions climatològiques i la seva àmplia oferta d’habitatges a destinacions de costa i sol.

Coronavirus. La por a un nou període de confinament impedeix quantificar l’impacte que tot això tindrà en l’economia i especialment en el sector.

Objectiu. Es preveu un canvi d’objectiu a les inversions estrangeres, especialment en els qui busquen una segona residència per vacances o per jubilar-se a Espanya, que seguiran prioritzant la ubicació d’aquestes en zones de costa.