anunci patrocinat
Pròrroga a les moratòries d’hipoteques i lloguer

El Consell de Ministres ha aprovat també la pròrroga de diverses mesures de contingut social aprovades durant la pandèmia de Covid-19 per ajudar les persones més vulnerables, com la moratòria d’hipoteques i lloguers i les garanties de protecció per impagament de subministraments bàsics. Es tracta de diverses mesures que figuraven en l’anomenat ‘escut social’ posat en marxa per l’Executiu durant la fase més aguda de la pandèmia per alleujar l’impacte econòmic en la població més vulnerable i la vigència finalitzava un mes des de l’estat d’alarma.

La paralització dels desnonaments també s’ha prorrogat, en aquest cas fins al 2 d’octubre. Fins a la data s’han aprovat ja 200.000 sol·licituds de moratòria hipotecària i altres 364.000 pel que fa a crèdits al consum.

Podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre les següents mesures: l’extensió durant sis mesos de la pròrroga automàtica dels contractes d’arrendament que finalitzin en aquest període; les moratòries als lloguers i les hipoteques (en el cas hipotecari són tres mesos de termini legal més nou mesos fixats voluntàriament per la banca); la percepció de el bo social i la garantia de subministraments bàsics, com llum, gas i aigua.