anunci patrocinat

L’Ajuntament de Barcelona ha aturat les 72 actuacions a l’espai públic, equipaments municipals i promocions d’habitatges públics, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu d’aturar la propagació del coronavirus. A més, s’ha signat un decret d’alcaldia que prohibeix continuar amb les obres privades que no garanteixin les mesures de seguretat aprovades per les autoritats sanitàries i els requeriments de l’estat d’alarma.

Aquesta decisió afecta un total de 72 actuacions, entre equipaments municipals i promocions de vivenda pública, que estaven fent les empreses públiques Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). Queden doncs aturades les obres i només s’hi faran les tasques mínimes indispensables per garantir l’adequat confinament i seguretat dels entorns, sempre respectant les precaucions indicades per les autoritats sanitàries.

Únicament continuaran els treballs de reparació del dic de recer del Port Fòrum que es van iniciar desprès de la tempesta Glòria i que, tant l’Ajuntament com la Generalitat van decretar-ne el seguiment perquè estan tot just en fase d’inici i persisteix la situació de risc en la infraestructura davant possibles temporals

També se seguiran fent els treballs de bombeig del freàtic a la plaça de les Glòries per evitar que s’inundin els túnels viaris en construcció i també continua el manteniment de la vegetació d’aquelles obres on s’hagi acabat de plantar jardineria, sempre seguint els criteris i serveis mínims establerts per Parcs i Jardins.

De la seva banda, l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) ha aturat totes les obres d’edificis de nova construcció, les rehabilitacions d’habitatges i el manteniment ordinari dels edificis que gestiona. No obstant, es mantenen les obres que s’hagin de fer d’urgència al parc públic d’habitatge.