anunci patrocinat

El 18 de maig es va publicar la disposició de la Generalitat en la qual s’establien els requisits i els imports de les ajudes als arrendataris d’habitatge habitual, que per estar afectats econòmicament per ERTO o per important baixada de facturació els que són autònoms , tenien dret a sol·licitar ajudes pel pagament de lloguer de fins a sis mensualitats.

Des de la seva publicació s’han presentat moltes peticions que han desbordat completament l’import de les ajudes amb què s’havia dotat aquest programa que era de 14,5M €. Com la Resolució ja establia que les sol·licituds es resoldrien per ordre d’entrada i fins a esgotar el total import de el programa, DOGC de el 3 de juny publica una nova resolució per la qual se suspèn la presentació de més sol·licituds d’ajuda.

La Generalitat estudia duplicar la dotació dels ajuts però veu impossible d’assolir els 50 milions, import a què pugen les peticions ja rebudes, i demana rebre més fons de el govern central per tal d’atendre les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia del Covid- 19.